سِرّانسان وربّ مطلق ومقیّد:
   
 

رای گیری

سلام .حضور شمارا خیر مقدم میگوییم .كیفیت مطالب را چگونه ارزیابی می كنید؟
 

تقویم فارسی

 
سه شنبه
۱۳۹۵
آذر
۱۶
 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز1285
mod_vvisit_counterدیروز1845
mod_vvisit_counterاین هفته5074
mod_vvisit_counterهفته گذشته11137
mod_vvisit_counterاین ماه9885
mod_vvisit_counterماه گذشته35167
mod_vvisit_counterکل بازدیدها2229763

در 20 دقیقه گذشته : 19
آی پی شما : 54.167.142.229
,
امروز : 16 آذر 1395

 
 
تصویر
شروع شرح دروس معرفت نفس در کانال معرفت نفس
پنجشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۸
سلام مشکات ولایت مدت کوتای است که اقدام به ایجاد کانالی تحت عنوان معرفت نفس کرده عزیزانی که در مباحث معرفت نفس تاکنون مطالعه داشته اند ویا نداشته اند . با عضو در کانال این امکان برایشان ایجاد شده که به فضل الهی شرح دروس معرفت نفس  استاد صمدی آملی را از ابتدا شروع کنند. کانال شرح دروس معرفت  را از طزیق کانال مشکات ولایت وارد شوید . ... ادامه مطلب...
تصویر
به کانال تلگرام مشکات ولایت بیوندید .
چهارشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۴
کانل تلگرام مشکات ولایت سلامکانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat این کانال صرفا جهت ارايه مباحث اخلاقي عرفاني وفلسفی پیرامون مباحث حضرت علامه حسن زاده آملی و استاد صمدی آملی ایجاد شده. وهر روزشما با پرسش وپاسخ متفاوتی از موضوعات عرفانی اخلاقی و اجتماعی علامه حسن حسن زاده آملی واستاد صمدی  همراه هستیم.مشکات ولایت عقل فطرت.گام به گام با معرفت نفس... ادامه مطلب...
زبان اعداد
چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۴۲
اگر شخصی شیئی مثلاً یک عدد انگشتر را در یکی از دستانش گرفته و شما قصد یافتن آن را داشته باشید، کافی است که از او بخواهید برای آن دستی که انگشتر در آن قرار دارد عددی زوج و برای دست دیگر عددی فرد را در نظر بگیرد. سپس از او بخواهید که عدد دست راست را در عددی زوج ضرب کرده و آنگاه حاصل آن را با عدد دست چپ جمع نماید. پس اگر عدد بدست آمده فرد باشد،... ادامه مطلب...
 
سِرّانسان وربّ مطلق ومقیّد: PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 
نوشته شده توسط استاد صمدی   
يكشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۴۲

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آقادرتعریف سرّفرمودندکه:
«سرّ انسان آن حصه وجودی ازمطلق تجلی جمعی است که بدان حصه به حق مطلق مستنداست.»
حق مطلق رایک تجلی بسیط است که ازآن به«صادراول»تعبیرمی کنند.درحقیقت اولین چیزی که ازحق صادرمی شوداین تجلی است که مقام جمعی داردوتمام کلمات وجودی راشامل می شود.ازآن به تجلی اول،تجلی جمعی وحقیقت محمدیه صلی الله علیه وآله وسلم نیزتعبیرمی کنند.درحقیقت ازحق متعال همین یک تجلی ظهورپیدامی کندوتمامی موجودات به منزلۀ حصه هایی هستند که به همین یک تجلی ارتباط دارند.راه ارتباط هرموجودی بااین یک تجلی رابه حصۀ وجودی آن موجودتعبیرمی کنند.هرکدام ازموجودات به منزلۀ جدولی هستندکه ازاین دریای عظیم بی نهایت تجلی اول منشعب می شوندوازآن بهره می گیرند.این جدول وجودی به خاطراتصال باتجلی جمعی،باحق مطلق مرتبط است«یک فروغ رخ ساقی است که برجام افتاد»
ماجدولی ازبحروجودیم همه                 مادفتری ازغیب وشهودیم همه
مامظهری ازواجب الوجوبیم همه           افسوس که درجهل غنودیم همه
سرّی که استنادبه حق مطلق داردرانیزبایدتطهیرکرد.یعنی همان سرّی که به جدول وجودی ویاحصه وجودی تعبیرش کردیم.حضرت آقادرهزارویک نکته ازامام صادق علیه السلام حدیثی راشرح می فرمایندکه امام صادق علیه السلام فرمودند:
«خداوندمراازذات خویش اختراع کردوبعدازمن پرسید:من نسبت به تووتونسبت به ذات من چگونه هستی؟من درجوابش گفتم من نسبت به ذات توهمانندشعاع هستم به آفتاب وتونسبت به من همانندآفتابی نسبت به شعاع.»
امابایددانست این زبان حال هرموجودی است که امام صادق آنرا به زبان آورده اند.
طهارت سرّ به این است که انسان به حق مطلق متصل شودنه حق مقیدکه ازآن تعبیربه رب النوع ورب خاص هم می کنندزیرادرابتداهرکس رب خودش راصدامی زندوکسرۀ زیرباءِ«یاربِ یاربِ یاربِ»دعای کمیل نیزنشان ازخذف شدن«یاء»داردیعنی دراصل «یاربی»بوده-ای خدای من-وبعد«یاء»حذف شده است.همینطور«یاء» آخرالهی، سیدی ومولای همۀ اینهادلالت برصدازدن انسان حق مقیدخودش رادارد.انسان درمقام طهارت سِربایدازاین رب گذرکندوبه رب مطلق برسد.درشرح دروس معرفت نفس عرائضی درموردحق مطلق وحق مقیدتقدیم داشته ایم.درادامه آمده است:«وطهارت سرّ...به زوال احکام تقییده ای که به سبب معیت باعین ثابته اش مجلای قابل تجلی ومقیدآنست عارض وی می گردد،می باشد...»
هرجدولی که به رب خاص مرتبط باشداحکام وجودی آن جدول نیزمقیدخواهدبود.حدیثی به نام «حدیث تحول»داریم که آن درشرح فصوص قیصری نیزآمده است.درآن حدیث می خوانیم خداونددرروزقیامت کبرای انسانی برای بندگانش آنطورکه هست تجلّی می کند.وقتی حق مطلق به عبد،عرضه می شودعبداوراانکارکرده ومی گوید:چنین خدایی راقبول ندارم زیرااصلاًباآن آشنایی نداشته ام.بعدخداوندصورت خودراعوض می کندومتحول می شودوآنگونه که بنده اوراشناخته خودرابه ایشان نشان می دهدمعلوم می شودچنین عبدی طهارت سرّپیدانکرده است ومتصل به حق مطلق نشده است.ولذاالان هم که می بینیدماخداپرستی می کنیم به خاطراین است که حضرت حق امورمادی ماراتأمین می کندامااگرازامروزبخواهدطوری تجلی کندکه کسب وزندگیمان به هم بخورددرجامی گوییم«این دیگرچه خدایی است که زندگی مارانابودکرده است.ماخدایی می خواهیم که برنامۀ زندگی مارابه همنزند.بلکه کسب وکارمارارونق بدهدوخلاصه آنطورکه مامی خواهیم باشد»
توجه داشته باشدکه عبارت کتاب بسیارسنگین است.مااگربخواهیم آنراپیاده کنیم بایدحداقل ماههاباشمابه مباحث سنگین عرفانی بپردازیم.اکنون به همین تمثیلات متعارف بسنده می کنیم.خلاصه ماخدایی می خواهیم که به زن وفرزندمابرسد.مریضی ماراشفادهدومشکلات ماراحل کند.این رب مقیداست که می خواهیم همه چیزرامطابق باخواست ماقراردهد.درحالیکه دیگران هم خواسته های گوناگونی درمقابل خواسته های مادارندکه می خواهندپروردگارشان مطابق باآنهاعمل کند.همه بایداززمین وآسمان وخورشیدودیگرموجودات استفاده کنند.عالم برای همۀ موجودات است.اگرقرارباشدهرکسی مطابق باخواسته های خودزندگی کندلازمه اش این است که برای هرانسانی عالمی بیافرینندتاباران برای هرکه خواست بباردوخورشیدآن برای هرکه خواست بتابد.درعین حال عالم به گونه ای تنظیم شده که هرکس درطول عمرخودتقریباً به همه خواسته های خودمی رسد.ارباب جزئی همۀ اشخاص رااداره می کنند.آنهاهم اعراض تک تک موجودات راتغذیه می کنندوهم نظم مجموعۀ عالم راحفظ می نمایند.پس درحقیقت رب مطلق ورب مقیدیک حقیقت می باشند.اگرعبد،خدارافقط اززاویۀ دیدخودببینددراین هنگام اورابه اندازۀ خواسته های خودمشاهده می کند؛این مقداررابه رب مقیدتعبیرمی کنند که این مشاهده به اندازۀ قابلیت خودفرداست.امااگرخداراوسیعترازاقتضائات خوددیدتاجائیکه اوراخداوندتمامی موجودات عالم مشاهده کرد؛ازاین تعبیربه رب مطلق می کنند.
پس دانستیم که مرادازارباب جزئی خداهای متعددنیست،تابگویی این خدای انسان،این خدای درخت،این خدای خورشیدرب مقدیندوآن دیگری هم که خدای تمامی موجودات است رب مطلق می باشد.زیرااین همان وحدت عددی است که درمتنش شرک قراردارد.خداوندهم درقرآن کریم اشاره ای به رب مقیدوربّ مطلق نموده است.آنجاکه فرمود:(فَلِلّهِ الحَمدُرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرضِ رَبِّ العَالَمِینَ.جاثیه/سی وهفت)رب السموات تمامی موجودات ماوراء طبیعت راشامل می شودورب الارض تمام موجودات مادی را.پس دورب جزئی همۀ کلمات وجودی رادربرمی گیرند.بعدبدون اینکه واوعطفی بعدازاین کلام بیاورداین دورب جزئی رامعرفی نمودوفرمود:ربّ العالمین که ایندوهمان رب مطلق هستندبه این معنی که اگرانسان جدول وجودی خودرابازکندمی تواندازارباب جزئی عبورکندوبه رب مطلق متصل شود.درحقیقت خداوندباعطف نکردن رب العالمین به رب السموات ورب الارض خواسته بگوید:رب مطلق ازرب جزئی جدانیست بلکه این ظرفیت افراداست که مختلف می باشد.
اگرآفتاب وجودی حق آنگونه که برچشم خاتم الانبیاءتلاءلؤ کردبرای دیگران هم ظهورکندکسی طاقت نمی آوردوهمه ازبین می روندکه به یک معنی زلزلۀ قیامت همان تجلی حق مطلق بربندگان می باشدبعدازاین زلزله کسی نمی تواندبه حق اقرارکند.بعدخداونددوباره برای هرنفرتجلی می کندتا به حساب آنهارسیدگی نماید.این مقام راتعبیربه تنزل نیزمی کنند.هماننداینکه اگراستادی باظرفیت وجودی خودبرای شاگردان ابتدائی اش ظهورکندهمۀ شاگردان متلاشی می شوند.بعدکه استادمی بیندشاگردان ان گنجایش راندارند،خودراتنزل می دهدومطلب سنگین خودرادرغالب یک مثال ویامسائل عادی دیگرالقامی کند.بعدهم شاگردخیال می کندحقائق معلمش به همین مقداری است که اومی خواهدوحال اینکه معلم حقائق بسیاری داردمنتهی چون سروکارش باکودک وکتاب است مجبورمی شودراه کودکی رادرپیش بگیردوخودراپائین بیاوردوآنطورکه آنهامیخواهندحرف بزند.حال اگراین معلم بیایدومطلب خودرادرغالب چندمعادلۀ ریاضی بیان کندشاگردان می گویند:ماچنین معلمی راقبول نداریم.(فَلِلَّهِ الحَمدُرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرضِ رَبِّ العَالَمِینَ.جاثیه/سی وهفت).
قابل به مقدارقابلیت خودش خدارانظاره می کندامادرحقیقت ماهمه مرتزق ازمشکلات وجودی حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه وآله وسلم هستیم.تجلی تام حق مطلق برای پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم است وتمامی تجلیات دراین یک تجلی جمع اند.آقایان همین راتشبیه به آفتابی کرده اندکه نورآن ازراه شبکۀ پنجره به درون می آید.نورآفتاب یکی است اماچون شبکه هاورنگ آنهامتعدداست آنکه دردرون است نوررابه رنگهای مختلف می بیندکه:
چون به چشمش داشت شیشه کبود       زین سبب عالم کبودش می نمود
وقتی به تجلی تام رسیدمی بینیدکه آیۀ(إِذَازُلزِلَتِ الأَرضُ زِلزَالَهَا*وَأَخرَجَتِ الأَرضُ أَثقَالَهَا.زلزله/دوم-سوم)پیش آمده است.همه ازقیدبه دررفته وازسنگینی وثقل بیرون آمده اند.
آری تاازجدول وکانال وجودی خودبه حق مطلق نرسی سلطان حقیقت وجودبرایت ظهورنمی کندبایدزحمت بکشی وازاین روزنه به آفتاب وجودی متصل شوی تاکل عالم رابه معنای حقیقی اش مشاهده کنی.«والحمدلله ربّ العالمین»
منبع،شرح مراتب طهارت حضرت استادداودصمدی آملی.
نوشته شده درمشکات ولایت.


آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۵
 

اضافه‌ كردن نظر

کار برگرامی جهت ارسال نظرات بعد وارد کردن ایمیل خود لطفا پاسخ کد امنیتی را در کادر زیروارد کنید.
مثلا 25+5=30
شما فقط پاسخ را که عدد 30 باشد را وارد کنیدوسپس کلید ارسال را فعال کنید.


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

 

علامه حسن حسن زاده آملی

 

وبسایت هزارو یک کلمه مرکز نشر آثار حضرت علامه ذالفنون حسن حسن زاده آملی واستادفاضل کامل مکمل صمدی آملی

منوی تصویری

قبساتی از مشکات

 
 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مشکات ولایت می باشد.

طراحی و پیاده سازی: ملی سرور